علما و مراجع کازرون نما
حضرت آیت‌الله ‌العظمی سبحانی از مراجع عظام تقلید، در پیامی شهادت امام ... آیت الله بزرگ بنیادی از عل...
www.kazeroonnema.ir